Gajdoš Švanda

Slovenský názov:  Gajdoš Švanda
Originálny názov:  Švanda dudák
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  Opera v 2 dejstvách (5 obrazoch)
Dátum 1. premiéry:  02.10.1948
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
90069 Babinský Hoza Štefan
90071 Čarodejník Zvarík František
90071 Čarodejník Hrůza Zdenko
90074 Čert Krčmář Ferdinand
90075 Čertov famulus Kubíček Leo
90068 Dorotka Medvecká Marka
90068 Dorotka Holoubková Viera
90077 Druhý zbrojnoš Ludvig Anton
90073 Kat Illenberger Anton
90070 Kráľovná Bartošová Helena
90070 Kráľovná Dubovská Ludvika
90076 Prvý zbrojnoš Kluska Harry
90072 Sudca Hájek František
90067 Švanda Hvastija Franjo
90067 Švanda Chmel Ladislav
90078 V II. obraze tancujú Isičenko Tamara
90078 V II. obraze tancujú Mňačková Jitka
90078 V II. obraze tancujú Tašká Trúda Boudová Trúda
90078 V II. obraze tancujú Gregorová Magda
90078 V II. obraze tancujú Kohoutová Galina Basová Galina
90078 V II. obraze tancujú Starostová Gusta Herényiová Gusta
90078 V II. obraze tancujú Černochová Izabella
90078 V II. obraze tancujú Černová Cecília
90078 V II. obraze tancujú Bernatík František Bernatík František O.
90078 V II. obraze tancujú Zajko Jozef
90078 V II. obraze tancujú Kohout Miroslav Kohout Miloslav
90078 V II. obraze tancujú Herényi Milan
90078 V II. obraze tancujú Dvorský František

Tvorcovia

Tvorca Meno
43559 autor Weinberger Jaromír
62086 libreto Kareš Miloš
62087 preklad Hoza Štefan
62088 dirigent Holoubek Ladislav
62089 réžia Jernek Karel
62090 scénické návrhy Vích Václav
62091 kostýmová realizácia Nedvědová Anna
62092 kostýmová realizácia Pelikán Bohdan
62093 choreografia Remar Stanislav