Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen (1993 - 1996)

Názov:  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen (1993 - 1996)
Skratka:  DJGT I
Miesto:  Zvolen
Ulica:  Divadelná
Číslo:  3
PSČ:  960 77
Zriaďovateľ:  MK SR
Organizačná forma:  štátne divadlo
Dátum vzniku:  01.09.1993
Dátum zániku:  31.08.1996

História divadla

Divadlo Dátum vzniku
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen (1993 - 1996) 01.09.1993
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského I. (1954 - 1993) 28.08.1954
Stredoslovenské divadlo 27.04.1949
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene II. (od 1. 7. 1999) 01.07.1999