Krútňava

Slovenský názov:  Krútňava
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opera v 6 obrazoch
Dátum 1. premiéry:  10.12.1949
Dátum derniéry:  28.06.1951
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

4 obrázky

Postavy

Rola Meno Alternácia
90798 Básnik Kováč Jozef
90818 Druhý žandár Klein Jozef
90818 Druhý žandár Koptašík Ladislav alt.
90818 Druhý žandár Machata Karol alt.
90799 Dvojník Pavlovič Vladislav
107833 Hlas svedomia Pavlovič Vladislav
90811 Hríň Hanák Bohuš
90802 Katrena Česány Margita Česányiová Margita
90802 Katrena Medvecká Marka alt.
90810 Krúpa Hájek František
90807 Marka Medvecká Mária Medvecká Marka
90807 Marka Frešová-Hudcová Zita Hudcová-Frešová Zita
90812 Oleň Hrůza Zdenko
90801 Ondrej Hoza Štefan
90801 Ondrej Papp Gustáv a.h.
90809 Pastierik u Zimoňov Holoubková Viera
90809 Pastierik u Zimoňov Suchánková Božena
90815 Predný družba Illenberger Anton
90817 Prvý žandár Kuchár Jozef
90817 Prvý žandár Klein Jozef alt.
90813 Starejší Ruth Markov Zdenko Ruth-Markov Zdeněk
90814 Starejšia Nebeská Ružena
90806 Školnica Gabčová Janka
90800 Štelina Zvarík František
90800 Štelina Krčmář Ferdinand alt.
90805 Zalčíčka Gabajová Dita
90803 Zimoň Adamkovič Koloman Horváth Koloman
90804 Zimoňka Hanáková Oľga
90808 Zuzka Kurbelová Marta Meierová Marta
90808 Zuzka Hazuchová Nina
90816 Žena Suchánková Božena
90816 Žena Bartošová Helena

Tvorcovia

Tvorca Meno
43739 autor Suchoň Eugen
62251 libreto Suchoň Eugen
62252 libreto Hoza Štefan
62253 dirigent Holoubek Ladislav
62254 zbormajster Petr Josef
62255 choreografia Holéczyová Elena
62256 scénické návrhy Vích Václav
62257 kostýmová realizácia Nedvědová Anna
62258 kostýmová realizácia Pelikán Bohdan
62259 réžia Jernek Karel

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1979 Zrod opery Krútňava. Hudobný život
1979 Spomienky, úvahy a perspektívy. Hudobný život

Dokumentácia