Ženský zákon

Slovenský názov:  Ženský zákon
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  19.10.2011
Dátum derniéry:  28.05.2013
Počet repríz:  13
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
95704 Anička Ďuríková Zuzana
95704 Anička Smolková Monika alt.
95708 Dora Kalinová Matejová Anna
95708 Dora Kalinová Halašová Ivana alt.
95708 Dora Kalinová Zaharová Monika alt.
95705 Jano Malecký Ladomirjak Ladislav
95706 Mária Hulecová Mária
95706 Mária Kupčuláková Daniela alt.
95707 Miško Lengyel Štefan
95710 Regrúti, dievčatá, deti, muzikanti Hajduk Filip
95710 Regrúti, dievčatá, deti, muzikanti Kováč Marián
95710 Regrúti, dievčatá, deti, muzikanti Komiňák Jozef
95710 Regrúti, dievčatá, deti, muzikanti Kubánek Jozef
95710 Regrúti, dievčatá, deti, muzikanti Magyar Gabriel
95710 Regrúti, dievčatá, deti, muzikanti Paumer Vojtech
95710 Regrúti, dievčatá, deti, muzikanti Štrba Filip
95709 Števko Olejár Peter
95703 Zuzana Javorová Olejníková Mária
95703 Zuzana Javorová Pelleová Dominika alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
74304 hudba Janíček Pavol
74305 autor Tajovský Jozef Gregor
74306 choreografia Urban Martin
74307 scénické návrhy Hudák Štefan
74308 kostýmové návrhy Bezáková Helena
74309 réžia Oľha Matúš
74310 pedagogické vedenie Večerová Eva
74311 pedagogické vedenie Mindoš Ľubomír
74312 pedagogické vedenie Výrostko František
74313 pedagogické vedenie Sarvaš Juraj