Franz Kafka - List otcovi

Slovenský názov:  Franz Kafka - List otcovi
Originálny názov:  Briefe
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  Monodráma
Dátum 1. premiéry:  30.06.2009
Počet repríz:  1
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
5916 Franz Šepták Lukáš

Tvorcovia

Tvorca Meno
58921 autor Kafka Franz
58922 preklad Hevier Daniel
58923 úprava Šepták Lukáš
58924 pedagogické vedenie Oľhová Jana