Herkules a Augiášov chliev

Slovenský názov:  Herkules a Augiášov chliev
Originálny názov:  Herkules und der Stall des Augias
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  21.12.1963
Dátum derniéry:  13.06.1964
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo, Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1121132 Augiáš Filčík Ctibor
1110922 Dejaneira Kráľovičová Mária
1105379 Herkules Záborský Viliam
1130297 Iola Cattarino Jana Ravingerová Jana posl. VŠMU a AU
1134444 Kambyses Romančík Elo
1138255 Lichas Zachar Karol L.
1125862 Phyleus Sarvaš Juraj
1116133 Polybios Mrvečka Anton
1144782 Poslanci Veľkej národnej rady Adamčík Samuel
1144782 Poslanci Veľkej národnej rady Jariabek Ondrej
1144782 Poslanci Veľkej národnej rady Korenči Anton
1144782 Poslanci Veľkej národnej rady Kramár Alojz
1144782 Poslanci Veľkej národnej rady Latečka Rudolf
1144782 Poslanci Veľkej národnej rady Šándor Jozef
1144782 Poslanci Veľkej národnej rady Šebok Juraj
1144782 Poslanci Veľkej národnej rady Beran Míla
1144782 Poslanci Veľkej národnej rady Šimonovič st. Jozef
1144782 Poslanci Veľkej národnej rady Betiak Anton
1141708 Tantalos Gregor Martin

Tvorcovia

Tvorca Meno
740008 autor Dürrenmatt Friedrich
740012 preklad Obuch Ladislav
740016 scénická hudba Szelepcsényi Ján
740020 scénické návrhy Vychodil Ladislav
740024 kostýmové návrhy Vaníčková Stanislava
740028 hudobná spolupráca Dobák Ján
740032 inšpícia Stránsky Michal
810742 réžia Rakovský Tibor

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
25.03.1964 Herkulové dva - problém jeden. Divadelní noviny ● ; 7; 17; 5
09.02.1964 Dve hry proti legendám. Pravda ● 1335-4051; 45; 2
28.12.1963 Antický mýtus, Dürrenmatt a naša súčasnosť. Večerník ● ; 8; 3
18.02.1964 Rozmery a obzory dnešnej satiry. Film a divadlo ● ; 8; 4; 6
01.01.1964 Zbieranie síl? Film a divadlo ● ; 8; 18; 3
01.01.1964 Je možné vypratať hnoj? Kultúrny život ● ; 19; 2; 6
30.01.1964 Dvaja Herkulovia a úloha nad herkulovské sily. Smena ● ; 17; 4
23.01.1964 Antický mýtus a skutočnosť. Kulturní tvorba; 2; 4; 11
21.01.1964 Na okraj premiéry hry Herkules a Augiášov chliev. Práca ● ; 19; 18; 5
01.01.1964 Aby netrpeli ľudia a sa nedeformovali myšlienky. Film a divadlo ● ; 8; 4; 6