Tvár a maska

Názov dokumentu:  Tvár a maska
Lokačná značka:  INT167
Evidenčné číslo:  167
Typ dokumentu:  herecká kniha
Opis:  slovenčina dar herecká kniha Ruženy Porubskej, ktorá mala hrať postavu Elisy. Podľa textových úprav ani iných dôkazov sa však nedá určiť či ide o text viažuci sa k inscenácii z roku 1934 alebo 1941. Ani v jednom naštudovaní totiž Porubská neúčinkovala. V novembri 1934 prešla do českej činohry a v roku 1941 odmietla postavu hrať kvôli nezhodám v súbore. Je teda pravdepodobné, že ide o textovú verziu z roku 1941.
Počet strán:  66
Autori:  Chiarelli Luigi 
Uhlárová J. P. 
Držitelia práv:  Porubská Ružena 

Súvisiace záznamy