Tvár a maska

Názov dokumentu:  Tvár a maska
Lokačná značka:  INT385
Evidenčné číslo:  385
Typ dokumentu:  herecká kniha
Opis:  herecká kniha Hany Meličkovej so škrtmi a poznámkami
Počet strán:  70
Autori:  Chiarelli Luigi 
Uhlárová J. P. 
Držitelia práv:  Meličková Hana 

Súvisiace záznamy