Tvár a maska

Slovenský názov:  Tvár a maska
Originálny názov:  La maschera e il volto
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  taliansky
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  21.06.1941
Dátum derniéry:  02.10.1941
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo, Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1186870 Andrea Šimonovič st. Jozef
1186862 Cirillo Zanotti Sýkora Ján
1186868 Elisa Jamnická Vilma
1186864 Giorgio Alamari Janda Dezider
1186861 Luciano Spina Budský Jozef
1186863 Marco Miliotti Lichard Ivo Lichard Ivan
1186867 Marta Juríčková Lea
1186860 Paolo Grazia Jamnický Ján
1186865 Piero Zvarík František
1186866 Savina Bancíková Mária
1186871 Teresa Černická Marta
1186869 Wanda Poničanová Beta

Tvorcovia

Tvorca Meno
726271 autor Chiarelli Luigi
726275 preklad Uhlárová J. P.
726279 réžia Borodáč Janko
726283 scénické návrhy Vécsey Ladislav