Tiso

Názov dokumentu:  Tiso
Lokačná značka:  MM3319
Evidenčné číslo:  3400
Typ dokumentu:  DVD
Opis:  Záznam divadelného predstavenia.
Dátum vzniku:  2017
Minutáž:  79,00
Autori: 
Držitelia práv:  Divadlo Aréna Bratislava 

Súvisiace záznamy