Pán Puntila a jeho sluha Matt…

Slovenský názov:  Pán Puntila a jeho sluha Matti
Originálny názov:  Herr Puntila und sein Knecht Matti
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  29.09.1963
Dátum derniéry:  13.02.1965
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo, Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1157016 Advokát Skovay Karol
1130291 Atašé Paška Juraj
1153461 Červený Surkkala Sodoma Jozef
1138250 Ema - pašeráčka Krížiková Eva
1138250 Ema - pašeráčka Prechovská Mária doštudovanie
1110915 Eva Puntilová Poláková Eva
1110915 Eva Puntilová Topinková Viera doštudovanie
1156030 Fina Šalagová Oľga posl. VŠMU
1156030 Fina Vášáryová Emília doštudovanie
1121125 Hlavný Šebok Juraj
1144777 Kraviarka Struhárová Ružena
1144777 Kraviarka Sarvašová Hana doštudovanie
1151797 Krpáň Senaj Eugen
1151797 Krpáň Adamčík Samuel doštudovanie
1154858 Laina Hurbanová Terézia
1154858 Laina Latečková Elena Rampáková Elena doštudovanie
1116126 Matti Machata Karol
1158577 Pani prepoštová Poničanová Beta
1157868 Prepošt Romančík Elo
1105371 Puntila Gregor Martin
1149808 Ryšavec Latečka Rudolf
1141703 Slečna lekárnička Budská Oľga
1125856 Sudca Filčík Ctibor
1147496 Telefonistka Sýkorová Oľga
1134438 Zverolekár Slameň Gejza

Tvorcovia

Tvorca Meno
739580 autor Brecht Bertolt
739584 réžia Rakovský Tibor
739588 scénické návrhy Vychodil Ladislav
739592 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
739596 preklad Dedinský-Mittelmann Móric Mittelmann-Dedinský Móric
739600 hudba Dessau Paul
739604 inšpícia Arbét Gašpar

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
04.05.1971 Brecht újra gondolkodásra késztet. [Brecht znova nabáda myslieť.] Új Szó ● 1335-7050; 16; 5
01.09.1962 Puntilovčina - prežitok dôb minulých? 9; 9
08.10.1963 V Bratislavě zahájili Brechtem. Lidová demokracie; 19
03.10.1963 V popredí veseloherná rozihranosť. Večerník ● ; 8; 3
1.1.1963 Ťažkosti s pánmi Puntilami. Film a divadlo; 7; 22; 7, 18
01.01.1964 Zbieranie síl? Film a divadlo ● ; 8; 18; 3
19.10.1963 Pán a sluha. Kultúrny život ● ; 18; 42; 9
01.10.1963 Puntila poučuje o starom boji. Smena ● ; 16; 5
10.10.1963 Na Brechta trochu málo. Kulturní tvorba; 1; 41; 10
12.10.1963 Pán a sluha v poslednom historickom kostýme. Slovenka; 16; 12
03.10.1963 Tretie stretnutie s Brechtom. Práca ● ; 18; 236; 5
08.10.1963 Nad Puntilom zahmlené. Pravda ● 1335-4051; 44; 4

Dokumentácia