Tartuffe

Slovenský názov:  Tartuffe
Originálny názov:  Tartuffe
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  04.04.1952
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [NDvK]
Divadlo: Národné divadlo v Košiciach, Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
1206440 Cléant Macko Peter
1206437 Damis Grega Andrej Grega Ondrej
1206442 Dorina Chmelková Gizela
1206436 Elmíra Jakabová Božena alt.
1206436 Elmíra Driečna Valéria
1206445 Filipa Borová Mária Bachletová Mária a.h.
1206444 Komisár László Zoltán
1206443 Loyal Franko Mikuláš alt.
1206443 Loyal Bodák Tibor
1206438 Marianna Volková Elena alt.
1206438 Marianna Michalcová Natália
1206435 Orgon Dadej František
1206434 Pani Pernellová Borodáčová Oľga O. Borodáčová Oľga
1206441 Tartuffe Kabrheľ František alt.
1206441 Tartuffe Bzdúch Ján
1206439 Valér Vagač Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
732327 autor Molière  Molière
884016 preklad Poničan Ján
884020 réžia Chmelko Andrej
884024 asistent réžie László Zoltán
884028 asistent réžie Volková Elena
884032 scénické návrhy Šestina Ladislav
884036 návrhy kostýmov Michalcová Natália
884040 inšpícia Varga Alexander