Živý kútik

Slovenský názov:  Živý kútik
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre mládež
Dátum 1. premiéry:  16.11.1952
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [NDvK]
Divadlo: Národné divadlo v Košiciach, Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
1210825 Druhý pytliak Konder Jozef
1210822 Chrastek, strážca poľskej rezervácie bobrov Schlosser Jozef
1210829 Jano, pionier Guza Michal
1210827 Jožo, vedúci pionierskej družiny Navarčík Igor
1210828 Karol, pionier Mornár Juraj
1210826 Katka, horárova dcéra spod Poľany Kurylovská Božena
1210831 Miško, pionier Babej Miloš
1210824 Prvý pytliak Franko Mikuláš
1210830 Pubo, pionier Dudra Ján
1210820 Rudo, vedúci pionierskeho oddielu Petrík Bohuslav Petrik Bohuš
1210832 Václav, pionier Boura Václav
1210821 Vedúca poľskej mládeže Hronská Silvia Petrušincová Sylvia
1210823 Zverolekár, Karolov otec Hodorovský Jozef

Tvorcovia

Tvorca Meno
732709 autor Zelienka Ľudo
895393 scénický výtvarník Rogovský Mikuláš
895397 réžia Hodorovský Jozef
895401 inšpícia Varga Alexander
895405 text sleduje Vencelová R.