Krútňava

Slovenský názov:  Krútňava
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  22.2.1953
Počet repríz:  0
Súbor: Opera [NDvK]
Divadlo: Národné divadlo v Košiciach, Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
1211639 Hríň Chmel Ladislav
1211630 Katrena Gmucová Helena
1211630 Katrena Šmáliková Eva alt.
1211638 Krúpa Ondrejkovič Karol
1211645 Kuchárka Gregorová Věnceslava Petrušková Viera
1211635 Marka Balážová Vladimíra
1211640 Oleň Zelenay Gejza
1211629 Ondrej Rohan Hynek
1211637 Pastierik Štubňová Helena Likierová Elena
1211643 Prvý družba Regec Július
1211641 Starejší Remišovský Jozef
1211642 Starejšia Baraníková Anna
1211634 Školnica Kustrová Ružena
1211628 Štelina Matejček Anton
1211633 Zalčíčka Winklerová Jarmila
1211631 Zimoň Likér Andrej Likier Andrej
1211632 Zimoňka Colombová Silvia Grünwaldová-Colombová Silvia
1211636 Zuzka Franková Oľga G. Golovková Oľga
1211646 Žandársky veliteľ Kramoliš Slavomil
1211644 Žena Tkáčová Oľga Rohanová Oľga

Tvorcovia

Tvorca Meno
732892 autor Suchoň Eugen
897397 libreto Suchoň Eugen
897401 libreto Hoza Štefan
897405 dirigent Bartl Josef
897409 zbormajster Grünwald Jan
897413 choreografia Kůra Miroslav
897417 scénické a kostýmové návrhy Šestina Ladislav
897421 scénické a kostýmové návrhy Rogovský Mikuláš
897425 réžia Borodáč Janko
897429 réžia Šeregij Juraj
897433 inšpícia Kuruc Juraj