Eugen Onegin

Slovenský názov:  Eugen Onegin
Originálny názov:  Jevgenij Onegin
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Dátum 1. premiéry:  21.12.1951
Počet repríz:  0
Súbor: Opera [NDvK]
Divadlo: Národné divadlo v Košiciach, Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
1212815 Eugen Onegin Gál Imrich
1212815 Eugen Onegin Kloubek Martin alt.
1212815 Eugen Onegin Kramoliš Slavomil alt.
1212814 Filipjevna, ňaňa Colombová Silvia Grünwaldová-Colombová Silvia
1212814 Filipjevna, ňaňa Winklerová Jarmila alt.
1212821 Gillot, komorník Gedeon Oskar
1212821 Gillot, komorník Pasiar Ján alt.
1212817 Knieža Grémin Matejček Anton
1212817 Knieža Grémin Zelenay Gejza alt.
1212811 Larina, statkárka Balážová Vladimíra
1212811 Larina, statkárka Winklerová Jarmila alt.
1212813 Oľga, statkárkina dcéra Golovková Oľga
1212813 Oľga, statkárkina dcéra Kustrová Ružena alt.
1212812 Tatjana, statkárkina dcéra Gmucová Helena
1212812 Tatjana, statkárkina dcéra Poláková Anna alt.
1212812 Tatjana, statkárkina dcéra Veclová Gizela alt.
1212820 Triquet, Francúz Ondrejkovič Karol
1212818 Veliteľ roty Regec Július
1212816 Vladimír Lenskij Godin Imrich
1212816 Vladimír Lenskij Kucko Ladislav alt.
1212819 Zarieckij Likér Andrej Likier Andrej
1212819 Zarieckij Remišovský Jozef alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
732111 autor Čajkovskij Piotr Iľjič
893938 libreto Čajkovskij Piotr Iľjič
893942 libreto Šilovskij Konstantin Stepanovič
893950 preklad Flögl Arnold
893954 dirigent Frešo Tibor
893958 zbormajster Grünwald Jan
893962 choreografia Macharovský Rudolf
893966 scénické návrhy Šestina Ladislav
893970 kostýmové návrhy Rogovský Mikuláš
893974 réžia Šeregij Juraj
893978 inšpícia Moyzes Imrich
893990 text sleduje Zelenayová Sidónia
893994 technické vedenie Paulovič Jozef

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
Výstrižky z programového plagátu
Martin Kloubek: Ja, ako taký...(v úlohe E. Onegina)
Andrej Likér: Ja Ivan Ivan Ivanovič Zarieckij
Jarmila Winklerová: Ja Lelina Larina
Životopis Oľgy Dimitrijevny Larinovej.
Moje meno Vladimír Lenskij
Zarieckij!
Ja Eugen Onegin (Imrich Gál, sólista opery ND v Košiciach)
Som Tatiana Larinová
Lenský Vladimír (Kucko Ladislav)
Tatiana Larina = Gizela Veclová - Kostelníková členka opery Nár. div. v Košiciach
Oľga Dimitrijevna Larinova
Polína Larinová
Charles Triguet -/ Karel Ondrejkovič, člen ND Košice /
Obsadenie
Eugen Onegin - Zoznam rekvizít
Eugen Onegin - Kostýmy
Prezenčná listina
Názory Čajkovského a Stanislavského na operu E. Onegin (režijné rukopisné poznámky)
Scénosled - opis obrazov a scén
Rukopisné poznámky k opere "Doba"
Režijne poznámky k libretu
K postave Tatjany : M.I.Brian, zaslúžila herečka RSFSR.
K postave Vladimíra Lenského : L. Lemešev, zaslúžený umelec RSFSR.
K postave Tatjany: M. L. Meľtcerová, Zaslúžená herečka a režisérka RSFSR!
Julius Regec v úlohe Veliteľa roly, Gromov Ivanovič Piot
Životopis postavy, postava ňaňi Filipjevny
Práca režiséra s autormi nad súčasnou sovietskou tvorbou.
Režijné poznámky, rozpis a obsah skúšok