Fantastická rodina

Slovenský názov:  Fantastická rodina
Originálny názov:  Semi-Detached
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  anglický
Druhové označenie:  komédia
Podtitul:  Poldomček
Dátum 1. premiéry:  20.06.1965
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [DPJ]
Divadlo: Divadlo Petra Jilemnického v Žiline, Žilina

Postavy

Rola Meno Alternácia
1141477 Arnold Mackepiece Mildner Ján
1130012 Avril Hadfieldová Gracová Xénia
1138001 Carnet Hadfieldová Kolesárová Jaroslava
1120824 Eileen Midwayová Jariabková Zuzana
1105005 Fred Midway Blaho Viktor
1110601 Hilda Midwayová Mažári Jolana Hollá-Mažári Jolana
1134174 Nigel Hadfield Roháček Viliam
1125565 Robert Freeman-Bob Bartoník Radoslav
1115822 Tom Midway Giač Ivan

Tvorcovia

Tvorca Meno
698794 autor Turner David
698798 preklad Dlouhý Karol
698802 zvuková spolupráca Ocelík Karel
698806 scénické návrhy Sládek Jan
698810 kostýmové návrhy Souček Miloš
698814 masky Dostál Stanislav
698818 réžia Rímsky Pavel
698822 inšpícia Pollák Dušan
698826 text sleduje Legéňová Mária

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
02.07.1965 Fantastická rodina v poldomčeku.
25.07.1965 Dobrý koniec.