Hora volá

Názov dokumentu:  Hora volá
Lokačná značka:  INT799
Evidenčné číslo:  799
Typ dokumentu:  inšpicientská kniha
Opis:  slovenčina dar inšpicientský text so škrtmi a poznámkami; nákresy rekvizít na scéne
Počet strán:  78
Autori:  Gontko Miloš 
Držitelia práv: 

Súvisiace záznamy