Vlk a sedem kozliatok

Slovenský názov:  Vlk a sedem kozliatok
Originálny názov:  Volk i semero kozľat
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  inscenácia pre deti
Dátum 1. premiéry:  31.12.1960
Dátum derniéry:  05.10.1961
Počet repríz:  0
Súbor: Opera [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo, Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1194662 Dvaja učni Vincentová Zlatica
1194662 Dvaja učni Kovaľová Anna
1194659 Kováč Zajko Jozef
1194657 Koza Baricová Ľuba
1194657 Koza Hanáková Oľga
1194661 Pekár Podlucký Jozef
1194656 Rozprávačka Jamnická Vilma
1194663 Sedem kozliatok Gyermeková E. Gyermeková Eufrosína
1194663 Sedem kozliatok Hadrabová J. Hadrabová Jaromíra
1194663 Sedem kozliatok Bukóczyová A. Bukóciová Adela
1194663 Sedem kozliatok Remšíková H. Remšíková Helena
1194663 Sedem kozliatok Valovičová I. Valovičová Helena
1194663 Sedem kozliatok Lehotová M. Lehotová Marcela
1194663 Sedem kozliatok Slabihoudková Ľ. Slabihoudková Ludmila
1194663 Sedem kozliatok Hlavenková M. Jakabovičová Mária
1194663 Sedem kozliatok Safková A. Safková Alžbeta
1194663 Sedem kozliatok Beláková P. Beláková Paulína
1194663 Sedem kozliatok Hrabovská A. Hrabovská Anna
1194663 Sedem kozliatok Marcineková A. Marcineková Anna
1194663 Sedem kozliatok Ambrozová A. Ambrosová Aurélia
1194663 Sedem kozliatok Štefunková M. Rabinová Mária
1194660 Učeň Rapošová Elena Pomšárová Elena
1194658 Vlk Beňačka Stanislav
1194658 Vlk Zelenay Gejza

Tvorcovia

Tvorca Meno
737916 autor Kompanejec Grigorij
809038 libreto Kompanejec Grigorij
809042 preklad Krčméry Jela Krčméry-Vrteľová Jela
809046 dirigent Valach Ján
809050 réžia Gyermek Július
809054 scénické návrhy Gábor Pavol Gábor Pavol Mária
809058 kostýmové návrhy Pokorný Marcel
809062 zbormajster Petr Jozef Petr Josef
809066 pohybová spolupráca Mrázková Marie