Sken - Komédia bez groša

Názov dokumentu:  Sken - Komédia bez groša
Lokačná značka:  ZDD000174
Evidenčné číslo:  392
Typ dokumentu:  SC
Rozlíšenie:  600
Autori:  Tatran 
Držitelia práv: 

Súvisiace záznamy

Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Don Diego - Chudík Ladislav, Dona Klára - Černická Marta