Dobrodružstvo pri obžinkoch

Slovenský názov:  Dobrodružstvo pri obžinkoch
Originálny názov:  Smierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  08.10.1953
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [NKD]
Divadlo: Nitrianske krajové divadlo, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
1200963 Barón Kostrovický Košut Ondrej
1200966 Capková Tesárková Ema Lackovičová Ema
1200971 Dora Echtnerová Viera Pelikánová Viera
1200960 Grófka Eliza Hrabovská Hlaváčková Oľga
1200970 Jano Veškrna Jaroslav
1200972 Kata Kollárová Margita Hlavatovičová Margita
1200964 Ľudovít Brestovanský František
1200962 Miluša Kováčiková Eliška Müllerová Eliška
1200961 Orieška Trnka Gustáv
1200968 Pišta Maštalírc Karol Maštalirc Karol
1200965 Rohoň Baláž Jozef
1200973 Sluha v kaštieli grófkinom Šimek Miroslav
1200967 Suchay Kyta František
1200969 Tomáš Trnka Albín
1200974 Ženci Kožuch st. Michal
1200974 Ženci Jasan Rudolf
1200974 Ženci Mlynár Juraj
1200974 Ženci Chlebo Ján
1200974 Ženci Ferko Milan
1200974 Ženci Geró Ladislav
2576487 Žnice Paveleková Magda
2576487 Žnice Šoltésová Elena
2576487 Žnice Pietová Margita
2576487 Žnice Erbenová Soňa
2576487 Žnice Danišová  Danišová

Tvorcovia

Tvorca Meno
822597 autor Palárik Ján
866806 úprava Borodáč Janko
866810 réžia Ozábal Ľudovít
866814 scénické návrhy Gábor Pavol Gábor Pavol Mária
866818 kostýmové návrhy Pietová Margita
866822 choreografia Kvočák Jozef
866826 spevácke naštudovanie Geró Ladislav
882676 inšpícia Šimek Miroslav
883932 text sleduje Briatka Alojz