Víťazstvo Hany Gálovej

Slovenský názov:  Víťazstvo Hany Gálovej
Originálny názov:  Gál Anna diadala
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  maďarský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  26.04.1952
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [NKD]
Divadlo: Nitrianske krajové divadlo, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
1206338 Agneša Hamarová Kováčová Ema
1206343 Bódi báči Kožuch st. Michal
1206333 Estera Lörinczová Magda Paveleková Magda
1206341 František Bicó Dobrovoda Ľubo Dobrovoda Ľubomír
1206340 František Kóša Adamec Štefan
1206336 Gábriš Tüttö Chlebo Ján
1206332 Gálová Šoltésová Elena
1206330 Hana Gálová Lackovičová Ema
1206351 Harmonikár Holan Jozef a.h.
1206337 Jano Hamar Trnka Albín
1206350 Karol Balogh Adámy Vojtech a.h.
1206344 Ľudovít Šójom Lysý Ján
1206348 Marienka Šóšová Erbenová Soňa
1206334 Michal Brestovanský František
1206346 Peter Šóš Kyta František
1206349 Šándor Čillag Ferko Milan Ján Ferko Milan
1206345 Šójomová Pietová Margita
1206347 Šóšová Saáková Valéria
1206335 Štefan Friedl Jozef
1206339 Ujo Hajdók Košut Ondrej
1206342 Zlatica Hlaváčková Oľga alt.
1206342 Zlatica Gillertová Adela alt.
1206331 Žigmung Gál Trnka Gustáv

Tvorcovia

Tvorca Meno
883544 autor Urbán Ernő
883548 preklad Rudnická M.
883552 scénické návrhy Hirth Raymond
883556 kostýmové návrhy Hirth Raymond
883560 réžia Látka Rudolf
883564 inšpícia Lysý Ján
883568 text sleduje Moravčík A.