Vrabčie vrchy

Slovenský názov:  Vrabčie vrchy
Originálny názov:  Vorobjevy gory
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  23.09.1950
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [NKD]
Divadlo: Nitrianske krajové divadlo, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
1205588 Alexander Jevgenevič Ozerov Frkal Milan
1205595 Arkaša Šiška Jozef
1205593 Boris Baláž Jozef
1205593 Boris Ferko Milan Ján Ferko Milan alt.
1205587 Ivan Alexandrovič Gromadín Košut Ondrej
1205599 Jevgenija Ivanovna Lörinczová Magda Paveleková Magda
1205597 Koľka Vajda Ján
1205590 Líza Erbenová Soňa
1205592 Ľova Mitterpach Igor
1205598 Marinka Mažári Jolana Hollá-Mažári Jolana
1205602 Matka Pietová Margita
1205591 Mila Trnovská Gabriela
1205603 Milicionár Kožuch st. Michal
1205600 Petrov Hercz Ľudovít
1205601 Táňa Saáková Valéria
1205589 Vaľa Vyšková Oľga
1205596 Viktor Mega Oto
1205594 Voloďa Dobrovoda Ľubomír

Tvorcovia

Tvorca Meno
880172 autor Simukov Alexander Serafimovič
880176 výtvarná spolupráca Hirth Raymond
880180 réžia Večeřa Miroslav
880184 inšpícia Šiška Jozef
889951 hudobná spolupráca Košč Juraj