Hlas Ameriky

Slovenský názov:  Hlas Ameriky
Originálny názov:  Golos Ameriki
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  01.02.1951
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [NKD]
Divadlo: Nitrianske krajové divadlo, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
1206494 Breadsted Kožuch st. Michal
1206488 Cyntia Kiddová Saáková Valéria
1206496 Dorothy Erbenová Soňa
1206500 Druhý vojak Šiška Jozef
1206492 Earl H. Scoundrell Ferko Milan Ján Ferko Milan
1206491 Herbert D. Willer Večeřa Miroslav
1206489 Howston Urbančík Pavol Hollý Martin
1206490 Mac Donald Adamec Štefan
1206493 O´Leary Parkins Nemčok Andrej Nemčok Andrej Ľubomír
1206487 Pani Kiddová Pietová Margita
1206495 Percy S. Buttler Frkal Milan
1206503 Piaty vojak Lysý Ján
1206498 Pobočník veliteľa pluku Povoda Karol a.h.
1206499 Prvý vojak Nemčok Andrej Nemčok Andrej Ľubomír
1206497 Sally Mažári Jolana Hollá-Mažári Jolana
1206502 Štvrtý vojak Vajda Ján
1206501 Tretí vojak Mega Oto
1206486 Walter Kidd Košut Ondrej

Tvorcovia

Tvorca Meno
884136 autor Lavreňov Boris Andrejevič
884140 preklad Fašková Viera
884144 scénické návrhy Hirth Raymond
884148 kostýmové návrhy Hirth Raymond
884152 réžia Večeřa Miroslav
884156 inšpícia Lysý Ján