Vojnarka

Slovenský názov:  Vojnarka
Originálny názov:  Vojnarka
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  13.12.1951
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [NKD]
Divadlo: Nitrianske krajové divadlo, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
1205721 Betka Kováčová Ema
1205726 Brožek Kyta František
1205725 Drtina Chlebo Ján
1205720 Hruška Kožuch st. Michal
1205717 Jakub Vojnar Trnka Gustáv
1205723 Krčmárka Lackovičová Ema
1205716 Madlena Vojnarová Hlaváčková Oľga
1205724 Mariena Erbenová Soňa
1205722 Martin Ferko Milan Ján Ferko Milan alt.
1205722 Martin Kopasz Emil
1205718 Stará Havlová Pietová Margita
1205719 Tóno Friedl Jozef

Tvorcovia

Tvorca Meno
732083 autor Jirásek Alois
880476 preklad Bancíková Mária
880480 scénické návrhy Cygan Miroslav
880484 kostýmové návrhy Cygan Miroslav
880488 inšpícia Lysý Ján
880492 text sleduje Moravčík A.
2576431 réžia Lang Miroslav

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
29.12.1951 Jiráskova Vojnarka v Nitrianskom krajovom divadle