Zázrak

Slovenský názov:  Zázrak
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  komédia
Podtitul:  Šarišské čudo
Dátum 1. premiéry:  03.11.1950
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [NKD]
Divadlo: Nitrianske krajové divadlo, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
1205617 Členovia JRD Mažári Jolana Hollá-Mažári Jolana
1205617 Členovia JRD Pietová Margita
1205617 Členovia JRD Hercz Ľudovít
1205604 Dedko Kočan Frkal Milan
1205610 Hruška Kožuch st. Michal
1205609 Ján Gombár Košut Ondrej
1205606 John Kočan Mitterpach Igor
1205613 Juro Vraniak Šiška Jozef
1205616 Katka Saáková Valéria alt.
1205616 Katka Erbenová Soňa alt.
1205612 Marienka Trnovská Gabriela
1205614 Mariška Vyšková Oľga
1205607 Martin Kočan Ferko Milan Ján Ferko Milan
1205605 Ondrej Kočan Adamec Štefan
1205615 Paľo Dzedzina Dobrovoda Ľubomír
1205611 Tomáš Mega Oto
1205608 Zuzka Lörinczová Magda Paveleková Magda

Tvorcovia

Tvorca Meno
880188 autor Novohradčan Fero Rell František
880192 scénické návrhy Hirth Raymond
880196 kostýmové návrhy Holéczyová Elena
880200 réžia Večeřa Miroslav
880204 inšpícia Šiška Jozef
880208 text sleduje Richtárik Jozef