Dnes ešte zapadá slnko nad Atlantidou

Názov dokumentu:  Dnes ešte zapadá slnko nad Atlantidou
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1272
Evidenčné číslo:  1272
Opis:  herecká kniha Viery Topinkovej s poznámkami
Autori:  Procházka Miro 
Nezval Vítězslav 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy