Nemý rytier

Slovenský názov:  Nemý rytier
Originálny názov:  A néma levente
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  maďarský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  02.09.1967
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Krajové divadlo Nitra, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
1108468 Beatrica Došeková Emília
1123795 Beppo Dóczy Jozef
1136633 Carlotta Hlaváčová Eva
1128383 Gianetta Augustovičová Hilda
1148857 Kňaz Kraus Rudolf
1102490 Kráľ Matiáš Rimko Andrej
1143489 Marzio Mihálik Jozef alt.
1143489 Marzio Šmigura Ernest alt.
1132669 Monna Mea Hudecová Oľga
1140257 Nardella Svobodová Mária
1118928 Peter Agardi Piovarči Teodor
1150975 Pietro Mihálik Jozef
1150975 Pietro Šmigura Ernest
1146358 Tiribi Palúch Ivan
1113826 Zillia Gáborová Adela
1152772 Žalárnik Franko Mikuláš

Tvorcovia

Tvorca Meno
607857 autor Heltai Jenő
607861 preklad Lukáč Emil Boleslav
607865 scénické návrhy Perger František
607869 kostýmové návrhy Perger František
607873 hudobná spolupráca Eisler Ervín
607877 réžia Spišák Karol
607881 inšpícia Olšanská Lýdia
607885 text sleduje Hlavatovičová Margita

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
27.09.1967 A Néma levente Nyitrán. [Nemý rytier v Nitre.] Új Szó ● 1335-7050; 20; 4
04.10.1967 Prví hostia v novej sezóne. Večerník ● ; 12; 3
26.09.1967 Romantický príbeh lásky. Roľnícke noviny; 22; 4
07.09.1967 Nemý rytier v Nitre. Hlas ľudu ● ; 14; 2
06.10.1967 Dúšok romantiky. Pravda ● 1335-4051; 48; 2
23.09.1967 Nemý rytier. Ľud ● ; 20; 5
15.7.1968 Vzostup a pád. Film a divadlo ● ; 12; 15; 12-13
26.09.1967 Nemý rytier na scéne KDN. Nitriansky hlas