Nabucco

Názov dokumentu:  Nabucco
Lokačná značka:  MM1436/I/II
Evidenčné číslo:  1596
Typ dokumentu:  DVD
Opis:  Záznam divadelného (operného) predstavenia.
Dátum vzniku:  2010
Autori:  Babiak Michal 
Verdi Giuseppe 
Držitelia práv:  Štátna opera Banská Bystrica 

Súvisiace záznamy