Nový Figaro

Názov dokumentu:  Nový Figaro
Lokačná značka:  INT819
Evidenčné číslo:  819
Opis:  slovenčina dar text p. Sodornej? s poznámkami, podčiarknutými replikami, škrtmi
Dátum vzniku:  1962
Počet strán:  82
Autori:  DILIZA (Bratislava) 
Držitelia práv:  Sodoma Jozef 

Súvisiace záznamy