Ľubka

Slovenský názov:  Ľubka
Originálny názov:  Ľubka
Menšinový názov:  Aranykenyér
Jazyk hry:  maďarský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre deti
Dátum 1. premiéry:  15.09.1960
Počet repríz:  0
Súbor: Maďarské oblastné divadlo Komárno
Divadlo: Maďarské oblastné divadlo Komárno, Komárno

Postavy

Rola Meno Alternácia
1228958 Aga (Ágota) Kucsera Anna Kucserová Anna
1228960 Dvoran (Udvaronc) Holubek László
1228959 Dvorný šašo (Udvary bohóc) Turner Zsigmond
1228954 Evka (Evka) Vígh Rózsi
1228951 Janko (Janko) Nádasdy Károly
1228955 Kráľ Kovovlad (Az Érekirály) Lengyel Ferenc
1228950 Ľubka (Lubka) Udvardi Anna Udvardiová Anna -
1228953 Marienka (Marienka) Kucsera Anna Kucserová Anna -
1228949 Matka (Az anya) Palotás Gabi Palotásová Gabi
1228952 Miško (Miškó) Siposs Ernő
1228956 Radca (Tanácsos) Kovács József
1228957 Starec (Aggastyán) Wieder Antal

Tvorcovia

Tvorca Meno
948129 autor Luknár Ladislav
948133 preklad Mészáros Gyula
948137 scénické a kostýmové návrhy Mathonová Zora
948141 réžia Šeregij Juraj