Smrť Jánošíkova

Názov dokumentu:  Smrť Jánošíkova
Lokačná značka:  INT198
Evidenčné číslo:  198
Typ dokumentu:  herecká kniha
Opis:  herecká kniha Ľudovíta Jakubóczyho bez poznámok
Autori:  Botto Ján 
Budský Jozef 
Kostra Ján 
Držitelia práv:  Jakubóczy Ľudovít 

Súvisiace záznamy