Herkules a Aguiášov chliev

Názov dokumentu:  Herkules a Aguiášov chliev
Lokačná značka:  INT824
Evidenčné číslo:  824
Opis:  slovenčina dar herecká kniha Ela Romančíka s obsadením, škrtmi, poznámkamia kresbami
Dátum vzniku:  1963
Počet strán:  61
Autori:  DILIZA (Bratislava) 
Držitelia práv:  Romančík Elo 

Súvisiace záznamy