Učiteľ tanca

Slovenský názov:  Učiteľ tanca
Originálny názov:  El Maestro de danzar
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  španielsky
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  28.05.1966
Dátum derniéry:  26.12.1968
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1126749 Alberigo Záborský Viliam
1106340 Aldemaro Adamovič Jozef
1122042 Andronio Koreň Branislav
1111856 Belardo Hlaváček Oldo
1142392 Cornejo Šebok Juraj
1135245 Feliciana Poláková Eva
1131158 Florela Vášáryová Emília
1150277 Julio Skovay Karol
1145399 Lisena Topinková Viera
1117049 Ricaredo Kvietik Štefan
1117049 Ricaredo Mistrík Ivan
1139014 Tebano Filčík Ctibor
1148035 Vandalino Mrvečka Anton

Tvorcovia

Tvorca Meno
773255 autor Lope de Vega Félix
773259 preklad Hečko Víťazoslav
773263 úprava Zachar Karol L.
773267 scénická hudba Bázlik Igor
773271 choreografia Tóthová Marilena Halászová Marilena
773275 scénické návrhy Vychodil Ladislav
773279 kostýmové návrhy Zachar Karol L.
773283 réžia Zachar Karol L.
773287 inšpícia Arbét Gašpar
773291 šepkár Šimonovičová Oľga

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
23.02.1967 Po prvý raz... Predvoj; 3; 8; 2
31.05.1966 Dve divadelné premiéry. Ľud ● ; 19; 4
31.05.1966 Dvakrát letná komédia. Práca ● ; 21; 4
10.06.1966 Zacharov sen a realita. Kultúrny život ● ; 21; 24; 9
14.06.1966 Divadlo so Zacharom. Hlas ľudu ● ; 13; 3
16.06.1966 Tanček učiteľa tanca a iných. Predvoj; 2; 24; 15
20.11.1966 Vo všedný deň. Pravda ● 1335-4051; 47; 2
01.07.1966 Hravý učiteľ Zachar. Film a divadlo ● ; 10; 14; 15
31.05.1966 Učiteľ tanca na scéne SND. Večerník ● ; 11; 126; 3
29.06.1966 Učitel tance v Bratislavě. Rudé právo; 46; 2
14.06.1966 Predstavenie klasického tvaru. Pravda ● 1335-4051; 47; 2
19.7.1966 Laskavý učitel Karol Zachar. Lidová demokracie; 22
01.01.1966 Zacharov Učiteľ tanca. Panoráma; 18
31.05.1966 O dvoch komédiách. Roľnícke noviny; 20
01.01.1967 Režisér Karol Zachar. Slovenské divadlo ● 0037-699x; 15; 3; 289-322
01.01.1966 Úsilí o harmonii. Divadlo ● ; 8; 53-58
01.01.1966 Sezóna 1965/66 v činohre SND mala byť sezónou pôvodnej drámy. Slovenské divadlo ● 0037-699x; 14; 3; 451 - 453
08.07.1966 Sezóna veľkých titulov. Roľnícke noviny; 21; 4
12.09.1966 Herecké príležitosti sezóny. Film a divadlo ● ; 10; 19; 5
07.08.1966 Aká bola? Pravda ● 1335-4051; 47; 2