Zo života hmyzu

Slovenský názov:  Zo života hmyzu
Originálny názov:  Zo života hmyzu
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  hudobná komédia
Dátum 1. premiéry:  21.2.1987
Dátum 2. premiéry:  23.2.1987
Dátum derniéry:  28.11.1987
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1163933 Clythia Saparová Jitka Sapara-Fischerová Jitka alt.
1163933 Clythia Zerhauová Jitka alt.
1163953 Drevorubač Beňačka Stanislav alt.
1163953 Drevorubač Martvoň Juraj alt. a.h.
1163947 Druhý inžinier Gábor Pavol alt.
1163947 Druhý inžinier Kopačka Milan alt.
1163934 Félix Oswald Peter alt.
1163934 Félix Dvorský Miroslav alt.
1163952 Hlas telegrafistu Grančič Bohumil
1163938 Chrobák Špaček Jozef alt.
1163938 Chrobák Uhlár Rastislav alt.
1163939 Chrobáková Hanáková Oľga alt.
1163939 Chrobáková Michálková Alžbeta alt.
1163940 Iný chrobák Judt Arnold alt.
1163940 Iný chrobák Ludha Ľudovít alt. a.h.
1163932 Iris Gajdošová-Haljaková Sidónia Haljáková-Gajdošová Sidónia alt.
1163932 Iris Nitranová Marta alt.
1163937 Kukla Antoličová Eva Jenisová Eva alt.
1163937 Kukla Braunová Ľudmila Hudecová Ľudmila alt.
1163942 Larvička Pavlátková Jana alt. člen spev. zb.
1163942 Larvička Horniaková Jaroslava alt. člen spev. zb.
1163941 Lumok Gábor Pavol alt.
1163941 Lumok Ožvát Ivan alt.
1163936 Otakar Hudec Štefan alt.
1163936 Otakar Szücs Róbert alt.
1163945 Parazit Beňačka Stanislav alt.
1163945 Parazit Šimanovský Boris alt.
1163931 Pedant Ožvát Ivan alt.
1163931 Pedant Gábor Pavol alt.
1163951 Posol Völgyi Juraj člen spev. zboru
1163946 Prvý inžinier Ábel Jozef alt.
1163946 Prvý inžinier Livora František alt.
1163946 Prvý inžinier Papp Gustáv alt. a.h.
1163948 Slepý mravec Oniščenko Juraj alt.
1163948 Slepý mravec Martvoň Juraj alt. a.h.
1163943 Svrček Ábel Jozef alt.
1163943 Svrček Dvorský Miroslav alt.
1163944 Svrčková Czaková Anna alt.
1163944 Svrčková Kľuková Anna alt.
1163954 Tetka Beňačková Alžbeta alt.
1163954 Tetka Hanáková Oľga alt.
1163930 Tulák Galla Ján alt.
1163930 Tulák Hrubant Juraj alt.
1163935 Viktor Špaček Jozef alt.
1163935 Viktor Uhlár Rastislav alt.
1163950 Vojvodca Judt Arnold alt.
1163950 Vojvodca Ludha Ľudovít alt. a.h.
1163949 Vynálezca Beňačka Stanislav alt.
1163949 Vynálezca Šimanovský Boris alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
803779 autor Cikker Ján
803787 dirigent Málek Viktor
803795 zbormajster Holásek Ladislav
803799 scénické návrhy Vychodil Ladislav
803803 kostýmové návrhy Bezáková Helena
803807 pohybová spolupráca Štauder Miroslav
803811 asistent dirigenta Štúr Svetozár
803815 korepetície Malík Jozef
803819 korepetície Rebro Peter
803823 pomocná réžia Beňo Tibor
803827 réžia Kriška Branislav
803831 šepká Malachovská Marta
803835 šepká Kyjovská Eva
803839 šepká Oravcová Elena Oravcová Helena
803843 inšpícia Filipovičová Eva
2463266 libreto Cikker Ján

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1.4.1987 Svetová premiéra deviatej Cikkerovej opery - Prvotriedny interpretačný čin. Hudobný život; 19; 6; 5

Dokumentácia