Machinal

Slovenský názov:  Machinal
Originálny názov:  Machinal
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  anglický
Dátum 1. premiéry:  11.4.1935
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1181859 Asistent Arbét Gašpar
1181865 Boy Kováč Jozef štud. konzervatória
1181872 Černoch (spieva) Figura Štefan
1181861 Dick Lichard Ivo Lichard Ivan
1181854 Dievča Bancíková Mária štud. konzervatória
1181866 Dospelý muž Dadej František štud. konzervatória
1181864 Dozorca Vincek-Hochštetský Ignác
1181851 Dozorkyňa Čejková Anna
1181857 G. Jones Malimánek Hanuš
1181860 Harry Guttmann Martin Gregor Martin
1181849 Helena Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1181871 Holič Kmeťko Štefan štud. konzervatória
1181874 I. reportér Matulay Viliam štud. konzervatória
1181870 I. strážnik Slovák Ladislav štud. konzervatória
1181875 II. reportér Dadej František štud. konzervatória
1181876 III. reportér Dibarbora František štud. konzervatória
1181855 Kancelista Figura Štefan
1181863 Kňaz Sýkora Ján
1181850 Matka Sýkorová Mária
1181869 Mládenec Matulay Viliam štud. konzervatória
1181867 Mladoň Dibarbora František štud. konzervatória
1181868 Muž Zlámal František štud. konzervatória
1181852 Ošetrovateľka Březinová Vilma Jamnická Vilma
1181858 Primár Bagar Andrej
1181848 Stenotypistka Schwingerová Mária
1181847 Telefonistka Juríčková Lea
1181856 Účtovník Kello Jozef
1181862 Vyšetrujúci sudca Jamnický Ján
1181853 Žena Muchová Božena Jakabová Božena štud. konzervatória

Tvorcovia

Tvorca Meno
722246 autor Treadwellová Sophie
722250 preklad Nový J.
722254 réžia Borodáč Janko
722258 scénické návrhy Galanda Mikuláš