Othello

Slovenský názov:  Othello
Originálny názov:  Othello
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  anglický
Druhové označenie:  tragédia
Dátum 1. premiéry:  02.03.1963
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Krajové divadlo Nitra, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
1199739 Bianca Paldiová Ria
1199724 Brabantio Dóczy Jozef
1199726 Cassio Hlaváč Zoltán alt.
1199726 Cassio Veškrna Jaroslav alt.
1199733 Desdemona Müllerová Eliška
1199728 Dóža Kusenda Ján
1199730 Druhý senátor Franko Mikuláš
1199736 Druhý šľachtic Veškrna Jaroslav
1199738 Emília Došeková Emília
1199741 Gratiano Poljaček Jozef
1199723 Jago Rimko Andrej
1199740 Lodovico Kabrheľ František
1199734 Montano Kováčik Ján
1199731 Námorník Šmigura Ernest
1199725 Othello Müller Vladislav Müller Vlado
1199732 Posol Paldia Ivan
1199727 Prvý dôstojník Vicel Ján
1199729 Prvý senátor Kožuch st. Michal
1199735 Prvý šľachtic Petrenko Martin
1199722 Roderigo Králik Dušan alt.
1199722 Roderigo Paldia Ivan alt.
1199737 Tretí šľachtic Moravčík Ľudovít

Tvorcovia

Tvorca Meno
739288 autor Shakespeare William
862882 preklad Jesenská Zora
862886 jazyková spolupráca Rozner Ján
862890 réžia Janda Dezider
862894 scénické návrhy Slavík Bořivoj
862898 kostýmové návrhy Skalický Jan
862902 scénická hudba Soukup Jozef Soukup Jozef M.
862910 inšpícia Oláhová Elena
862914 inšpícia Olšanská Lýdia
862918 text sleduje Lacová Gabriela