Kdesi ďaleko...

Názov dokumentu:  Kdesi ďaleko...
Lokačná značka:  INT938
Evidenčné číslo:  938
Typ dokumentu:  herecká kniha
Opis:  herecká kniha Marty Černickej s poznámkami
Dátum vzniku:  1943
Počet strán:  123
Autori:  SND (Bratislava) 
Držitelia práv:  Černická Marta 

Súvisiace záznamy