Zberné stredisko

Slovenský názov:  Zberné stredisko
Originálny názov:  Sabirni centar
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  srbský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  14.12.1984
Počet repríz:  52
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1139106 Osoby v dome: Braček Kôň Korenči Anton
1117194 Osoby v dome: Ivan Pavlovič Huba Martin alt.
1117194 Osoby v dome: Ivan Pavlovič Slezáček Juraj alt.
1131275 Osoby v dome: Jelena Katičová-Popovičová Krížiková Eva
1122177 Osoby v dome: Krásnomila-Krásna pekárka Kráľovičová Mária
1106503 Osoby v dome: Michajlo Pavlovič Romančík Elo
1135349 Osoby v dome: Peter Obšil Vladimír
1126874 Osoby v dome: Simeun Savski Pántik Július
1112006 Osoby v dome: Tetka Angelina Prechovská Mária
1142473 Osoby v zbernom stredisku: Nebohá Milica Pavlovičová Javorková Anna
1153811 Osoby v Zbernom stredisku: Nebožtík Srečko Rozmarín Rajniak Ivan
1152230 Osoby v zbernom stredisku: Nebožtík doktor Katič Mikulík Pavol
1148097 Osoby v zbernom stredisku: Nebožtík Janko Savski Haverl Leopold
1150324 Osoby v zbernom stredisku: Nebožtík pekár Marko Hlaváček Oldo
1145471 Osoby v zbernom stredisku: Nebožtík Stevan Savski-Tešlica Kvietik Štefan

Tvorcovia

Tvorca Meno
778739 autor Kovačević Dušan
778743 preklad Jankovič Ján
778747 scénická hudba Štúr Svetozár
778751 kostýmové návrhy Bezáková Helena
778755 scénické návrhy Suchánek Vladimír
778759 réžia Haspra Pavol