Tiso [obnovená premiéra]

Slovenský názov:  Tiso [obnovená premiéra]
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  17.2.2017
Počet repríz:  0
Súbor: Divadlo Aréna
Divadlo: Divadlo ARÉNA Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1218671 Betlehemci Asztalos Oliver
1218671 Betlehemci Pallay Martin
1218671 Betlehemci Schleifer René
1218672 Gardista Ondriáš Sáva
1218669 Hlas Romančík Elo
1218670 Mních Hronský Martin
1218668 Tiso Labuda ml. Marián
1218673 Žid Cibula Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
915071 scenár Ballek Rastislav
915075 dramaturgia Kubran Martin
915079 hudba Groll Peter
915083 scénické návrhy Ciller Jozef
915087 kostýmové návrhy Cigánová Hana
915091 masky Steiner Juraj
915095 réžia Ballek Rastislav

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
6.2.2018 Na kultúrne a občianske dozrievanie si ešte počkáme Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk]; Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk] ●