Balalajka

Slovenský názov:  Balalajka
Originálny názov:  Balalajka
Jazyk hry:  český
Originálny jazyk hry:  český
Dátum 1. premiéry:  5.11.1938
Počet repríz:  0
Súbor: Opereta [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1185163 Alexander Vasiljevič Lev Bohumil
1185178 Deníkov Ballon Otto
1185178 Deníkov Matejček Anton
1185185 Dievča Menšíková Jarmila Tehlárová Jarmila
1185183 Domovníčka Urbanová Karla
1185173 Eduard Morisson Křepela Jozef Křepela Josef
1185174 Evelína Rintová Marie
1185174 Evelína Seidlerová Anna
1185169 Fedora Veselá Sonja Veselá Soňa
1185162 Generál Orlovský Hradilák Karel
1185162 Generál Orlovský Lichard Ivo Lichard Ivan
1185180 I. revolucionár Červenka Alois
1185181 II. revolucionár John Karel
1185159 Knieža Alexander Karagin Zavřel Karel
1185167 Lydia Makarová Kišoňová Mimi Kišonová-Hubová Mária
1185175 Manev Hrůza Zdenko
1185172 Maša Kubalíková Helena
1185171 Nikolaj Vávra Bohuš Vávra Bohumil
1185171 Nikolaj Figura Štefan
1185170 Oľga Holoubková Alica Páričková Alica
1185160 Petr Hoza Štefan
1185168 Petrovna Marta Klaunigová Ela Hilarová Elena
1185168 Petrovna Marta Rintová Marie
1185161 Plukovník Balakirev Kalaš Karel
1185165 Poručík Feďa Travinský Havaš Tibor
1185164 Poručík Igor Severský Illenberger Anton
1185186 Predavač pohľadníc John Karel
1185166 Profesor Makarov Želenský Drahoš
1185177 Ruská speváčka Veselová Valentína
1185176 Ruský spevák Finko Ivan
1185179 Sergej Hofbauer Zdeněk
1185179 Sergej Mareček Josef
1185182 Služobná Bláhová Slávka
1185184 Sprievodca Cookovej výpravy Hofbauer Zdeněk
1185184 Sprievodca Cookovej výpravy Mareček Josef

Tvorcovia

Tvorca Meno
800307 autor Grün Bernhard
800311 autor Posford George