Nezabudni! (Oblak a valčík)

Názov dokumentu:  Nezabudni! (Oblak a valčík)
Lokačná značka:  INT957
Evidenčné číslo:  957
Typ dokumentu:  herecká kniha
Opis:  herecká kniha Ľudovíta Jakubóczyho s poznámkami
Dátum vzniku:  1947
Počet strán:  67
Autori:  SND (Bratislava) 
Držitelia práv:  Jakubóczy Ľudovít 

Súvisiace záznamy