S láskou sa neradno zahrávať

Slovenský názov:  S láskou sa neradno zahrávať
Originálny názov:  On ne badine pas avec l´amour
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Dátum 1. premiéry:  21.6.1958
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Nová scéna Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1105216 Barón Lehotský Ferdinand
1125718 Kamila Černická Marta
1138126 Komentátor Bindas Eduard alt.
1138126 Komentátor Kramár Ján alt.
1115986 Magister Blázius Polónyi Viliam
1120984 Magister Bridaine Cút Jozef alt.
1120984 Magister Bridaine Černík Karol alt.
1130157 Pani Plucheová Muchová Božena Jakabová Božena
1110770 Perdikan Mistrík Ivan
1134308 Rozeta Kákošová Dagmar

Tvorcovia

Tvorca Meno
706214 autor Musset Alfred de
706218 preklad Lehocká Žofia
706222 preklad veršov Hečko Víťazoslav
706226 scénická hudba Meier Jaroslav
706230 scénické návrhy Gálik Daniel
706234 kostýmové návrhy Šimerová-Martinčeková Ester
706238 kostýmové návrhy Vaníčková Stanislava
706242 réžia Klimo Ján
706246 inšpícia Chromý Anton
706250 šepkár Holdošová Margita