Ej, Ďurko, Ďurko (Jánošík) ...

Slovenský názov:  Ej, Ďurko, Ďurko (Jánošík) ...
Originálny názov:  Horúci zemiak
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  12.6.1987
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
1137309 Buban Kolesár Martin
1151312 Cigánka Mazalová Gita
1156778 Dedinčania Predmerský Juraj
1156778 Dedinčania Landl Matej
1156778 Dedinčania Kuffelová Daniela
1156778 Dedinčania Hlaváčová Ľubomíra Krkošková Ľubomíra
1155743 Dedinčanka Sudická Helena
1146840 Druhý honelník Gubala Ján
1124658 Gróf Halás Štefan
1103651 Jánošíkov otec Giač Ivan
1149250 Jánošíkova matka Sanitrová Dagmar
1119845 Kostolník Horňák Martin
1109491 Kováč Šulík Anton
1133409 Mašlej Mišovic Štefan
1129179 Otiepka Blanský Ján
1140861 Pandúr Výrostko František
1144029 Prvý honelník Bahúl Milan
1114796 Tesár Januš Anton

Tvorcovia

Tvorca Meno
649378 autor Kočan Mikuláš
649382 réžia Polák Roman
649386 scénická hudba Beneš Juraj
649394 scénické návrhy Valek Jaroslav
649398 kostýmové návrhy Cillerová Mária
901931 dramaturgia Kováč Peter
901935 inšpícia Barto Ján
901939 text sleduje Mázorová Darina
902223 choreografia Suchomer Vojtech