Čaj u pána senátora

Slovenský názov:  Čaj u pána senátora
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  1.2.1992
Počet repríz:  25
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1106254 Baltazár Slivka Labuda Marián
1126665 Dr. Hronec Domonkoš Jozef
1116965 Elena, ich dcéra Mórová Diana
1153730 Fialka, poslanec Durdík ml. Vladimír
1155086 Fialková Chalupová Eva Mária
1150214 Kačka, poslanec Bzdúch Peter
1152133 Kačková Kocúriková Zuzana
1142311 Motúz Romančík Elo
1135164 Pani ministrová Studenková Zdena
1156228 Potkan, senátor Bučko Štefan
1157193 Potkanová Cigánová Zuzana
1121956 Profesor Sergej I.Lopuškin Horváth ml. Emil Horváth Emil
1145324 Pyskuliak Kroner Ján
1147966 Rajnička,radca Slezáček Juraj
1131073 Sekera Machata Karol
1111770 Slivková, jeho manželka Turzonovová Božidara
1138932 Tajomník ústredia Stanke Richard

Tvorcovia

Tvorca Meno
770203 autor Stodola Ivan
770207 dramaturgia Sládeček Ján
770211 scénická hudba Štúr Svetozár
770215 scénické návrhy Ciller Jozef
770219 kostýmové návrhy Čorba Milan
770223 asistent réžie Majerský Bohumír
770227 réžia Vajdička Ľubomír

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
3.1.1992 Senátor za poctivé umenie Na margo predpremiéry v činohre SND). Večerník; Večerník ● ; 5
4.1.1992 Aromatický čaj. Telegraf; 5
1.1.1900 Scéna ako politická aréna (Hochwälder a Stodola v SND). Literárny týždenník; Literárny týždenník ● 0862-5999; 1992; 14; 15
11.1.1992 Čaj bez prekvapenia.(Neaktualizovaná politická veselohra). Hlas ľudu; Hlas ľudu ● ; 3
28.5.1992 Divadlo Květy
18.5.1992 Třikrát Slovenské národní divadlo. Lidová demokracie
1.1.1900 Čaj číslo dva. Kultúrny život XXVI; 1992; 8; 15
13.5.1992 Hostování SND v Praze. (Aktuální inscenace o problémech idských vztahů). Noviny
13.1.1992 Čaj u firmy SHARP (Hra Ivana Stodolu ako politická veselohra v SND). Práca; Práca ● ; 7
4.1.1992 Čaj so stálu chuťou (Politická veselohra Ivana Stodolu v DPOH). Práca; Práca ● ; 6
4.1.1992 Z výsmechu zostal smiech. Pravda; Pravda ● 1335-4051; 7
7.5.1992 Tři od Dunaje (Činohra SND ve Stavovském divadle). Lidové noviny
19.5.1992 Nahá dívka a živá spelice. Signál
28.5.1992 Slováci ve Stavovském divadle. Tvar
27.5.1992 Slovenská klasika. Český denník