Krvavé sonety - Ráchel

Slovenský názov:  Krvavé sonety - Ráchel
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Podtitul:  Večer Hviezdoslavovej poézie
Dátum 1. premiéry:  07.09.1968
Dátum derniéry:  06.02.1969
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1106328 Účinkujúci Ozábal Ľudovít
1106328 Účinkujúci Poláková Eva
1106328 Účinkujúci Poničanová Beta
1106328 Účinkujúci Romančík Elo
1106328 Účinkujúci Šebok Juraj
1106328 Účinkujúci Gallo Marián
1106328 Účinkujúci Haverl Leopold
1106328 Účinkujúci Zvarík František
1106328 Účinkujúci Kristinová Eva
1106328 Účinkujúci Krížiková Eva
1106328 Účinkujúci Sýkorová Oľga
1106328 Účinkujúci Šimonovič st. Jozef
1106328 Účinkujúci Slezáček Juraj
1106328 Účinkujúci Topinková Viera
1106328 Účinkujúci Vášáryová Emília
1106328 Účinkujúci Záborský Viliam
1106328 Účinkujúci Dočolomanský Michal
1106328 Účinkujúci Strnisková Viera
1106328 Účinkujúci Kráľovičová Mária
1106328 Účinkujúci Korenči Anton
1106328 Účinkujúci Mistrík Ivan

Tvorcovia

Tvorca Meno
772951 autor Hviezdoslav Pavol Országh
772955 hudobná spolupráca Valach Ján
772959 hudobná spolupráca Beneš Juraj
772963 hudobná spolupráca Thurzová Jolana
772967 pohybová spolupráca Slovák Boris
772971 scénické návrhy Vychodil Ladislav
772975 kostýmové návrhy Bezáková Helena
772979 réžia Budský Jozef

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
27.08.1968 Múzy prehovoria. Činohra SND skúša Hviezdoslavove Krvavé sonety a Ráchel. Večerník ● ; 13; 202; 3
01.01.1968 Hlas bolo počuť: kviľbu, nariekanie... Umelecké slovo; 7; 11; 249-250
02.09.1968 Aj Tália precitne. Pravda ● 1335-4051; 49
01.01.1968 Len takto možno. Svet socializmu; 1; 4; 7
01.01.1968 Činohra SND začala 49. sezónu. Slovenské pohľady ● ; 84; 11; 157-159
09.09.1968 Divadlo ako občiansky čin. Večerník ● ; 13; 213; 3
09.09.1968 Návrat k prameňom. Roľnícke noviny; 23
12.09.1968 Poďakovanie namiesto recenzie. Pravda ● 1335-4051; 49; 2
05.12.1968 Úskalí rozumnosti. Listy
01.01.1968 Pavol Országh-Hviezdoslav – útočište a opora. Film a divadlo ● ; 12; 21; 12-13
10.09.1968 Hviezdoslav týchto dní. Práca ● ; 23; 4
09.09.1968 O krvi plodnej a preliatej. Smena ● ; 21
13.09.1968 Tri večery s básnikom v Slovenskom národnom divadle. Rudé právo; 48; 5