Dohodneme sa veď sme svoji

Názov dokumentu:  Dohodneme sa veď sme svoji
Akvizičné číslo:  7/2018
Lokačná značka:  INT1361
Evidenčné číslo:  1361
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej
Autori:  Ostrovskij Alexander Nikolajevič 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy