Soročinský jarmok

Slovenský názov:  Soročinský jarmok
Originálny názov:  Soročinskaja jarmarka
Jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  12.3.2010
Dátum derniéry:  28.4.2011
Počet repríz:  8
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
1139256 1. hosť Kuchár Dušan
1139256 1. hosť Bartko Matej alt.
1142600 2. hosť Rochovský Jozef
1142600 2. hosť Vigaš Peter alt.
1145571 3. hosť Kúchen Igor alt.
1145571 3. hosť Kováčik Daniel
1135520 Cigán Peter Juraj a.h.
1135520 Cigán Lacko Igor alt.
1106858 Čerevik Zvarík Ivan
1106858 Čerevik Lukáč Marián alt. a.h.
1148183 Čert (tanečník) Krejčí Patrik
1127088 Gricko Šimo Dušan
1127088 Gricko Hýrošš Michal alt.
1112267 Chivria Lucká Eva alt.
1112267 Chivria Hodálová Alena alt.
1112267 Chivria Šušková Eva
1122405 Kmotor Svitok Šimon
1122405 Kmotor Popovič Martin alt.
1117436 Parasia Hromadová Oľga alt.
1117436 Parasia Perencseiová Katarína Procházková Katarína
1150396 Parasia (tanečníčka) Almášiová Michaela
1131465 Popovič Schneider Peter alt.
1131465 Popovič Strojin Igor

Tvorcovia

Tvorca Meno
792039 autor Musorgskij Modest Petrovič
792043 hudobné naštudovanie Vach Marián
792047 dirigent Vach Marián
792051 dramaturgia Horinková Lenka Horínková Lenka
792055 réžia Horinková Lenka Horínková Lenka
792059 scénické návrhy Opršal Jerguš Michal
792063 kostýmové návrhy Opršal Jerguš Michal
792067 zbormajster Popovičová Iveta
792071 koncertný majster Hudák Michal
792075 asistent dirigenta Procházka Ján
792079 asistent réžie Kapustová Petra
792083 asistent réžie Schneider Peter
792087 pohybová spolupráca Almášiová Michaela
792091 korepetície Svitková Martina
792095 korepetície Baloghová Ildikó
792099 inšpícia Vazagová Dana
792103 inšpícia Slivka Rudolf
792107 šepkár Jasenčáková Katarína

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
17.3.2010 Bystrica verná operným raritám. Pravda; Pravda ● 1335-4051; 20; 63; 21
Ruská klasika bez ruských reálií. Hudobný život; Hudobný život ● 1335-4140; 42; 4 (2010); 22
1.1.2010 Soročinský jarmok po polstoročí. Interné hodnotenie IS.theatre.sk