Múdry sudca

Slovenský názov:  Múdry sudca
Menšinový názov:  A bölcs kádi
Jazyk hry:  maďarský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  18.3.1970
Počet repríz:  0
Súbor: MOD Komárno
Divadlo: Maďarské oblastné divadlo Komárno, Komárno

Postavy

Rola Meno Alternácia
1108556 Ali Ropog József
1143544 Druhý zlodej Finta László
1132743 Fatima Horváthová Éva
1113913 Hamid Pőthe István
1136699 Ibrahim Rozsár József Rózsár József
1148892 Kat Turner Zsigmond
1123880 Kilum Fazekas Imre
1146411 Koniar Bugár Gáspár
1140320 Prvý zlodej Bugár Béla
1102585 Said Siposs Ernő
1119014 Selim Király Dezső
1151002 Spoluúčinkujú Petrécs Anna
1151002 Spoluúčinkujú Kovácsová Júlia
1151002 Spoluúčinkujú Cúth László
1128460 Zoraida Palotásová Gabi

Tvorcovia

Tvorca Meno
611135 autor Luknár Ladislav
611139 preklad Siposs Jenő
611143 choreografia Takács András
611147 scénické návrhy Platzner Tibor
611151 kostýmové návrhy Csonka István
611155 réžia Klimits Ľudovít Kisbán Lajos
611159 inšpícia Krizsmanek Imre
611163 šepká Körmendy Ilona Körmendyová Ilona
940039 autor scénickej hudby Dobi Géza

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
25.3.1970 A bölcs kádi. [Múdry sudca.] Új Szó; Új Szó ● 1335-7050; 23; 5
19.7.1970 Egy évad mérlege. [Súvaha jednej sezóny.] Vássárnapi Új Szó; 23; 8