Déjà vu

Slovenský názov:  Déjà vu
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Podtitul:  groteskná feéria pre dvoch hercov a kúzla
Dátum 1. premiéry:  23.09.2012
Počet repríz:  35
Súbor: Ticho a spol.
Divadlo: Ticho a spol., Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1182548 Arf Plevčík Pavol
1182549 Efekty Geričová Adriana
1182547 Maaty Lieskovská Jana

Tvorcovia

Tvorca Meno
836129 autor Janoušek Miloš
836133 autor Janoušková Viki Janoušková Viktória
836137 kostýmový výtvarník Branický Jakub
836141 scénický výtvarník Branický Jakub
836145 efekty Geričová Adriana
836149 svetelný dizajn Korintuš Marek
836153 zvukový dizajn Holík Ľuboš
836157 zvukový dizajn Majoroš Martin
836161 hudba Haas Matej
836165 produkcia Chudic Matej
836169 dramaturgia Janoušková Viki Janoušková Viktória
836173 réžia Horňák Róbert

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
27.9.2012 Dèjà vu informuje, zabaví a nepustí až do záverečnej Pravda; Pravda ● 1335-4051; 22; 223; 40
31.12.2012 Už videné v Tichu Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk]; Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk] ●
Dotyky a spojenia - o pravde a problémoch slovenskej réžie KOD; kød ● ; 7; 7 (2013); 30-35
Bezmocnosť v živote, moc v divadle KOD; kød ● ; 8; 8; 34-37