Žena priveľmi počestná

Slovenský názov:  Žena priveľmi počestná
Originálny názov:  Une Femme trop honnête
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Dátum 1. premiéry:  7.5.1964
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Nová scéna Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1115920 Georges Velický Rudolf
1120920 Guiguitte Veclová Gizela člen spev. zboru
1130093 Jacques Bindas Eduard
1138070 Jozefína Kákošová Dagmar
1110701 Mária Magdaléna Kováčiková Hana alt.
1110701 Mária Magdaléna Zöllnerová Oľga alt.
1134248 Renáta Černická Marta
1105143 Robert Drozd Slavo alt.
1105143 Robert Vašek Július alt.
1125655 Roger Mistrík Ivan

Tvorcovia

Tvorca Meno
703358 autor Salacrou Armand
703362 preklad Hečko Blahoslav
703366 scénické návrhy Šujan Otto
703370 kostýmové návrhy Schanerová Irena
703374 réžia Haas Otto
703378 inšpícia Chromý Anton
703382 text sleduje Bachletová Jarmila

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
12.5.1964 S humorom vážne. Roľnícke noviny; 19; 4
14.5.1964 Pokus o konverzačku. Práca; 19; 4
1.1.964 Žena priveľmi počestná čiže pokus o konverzačnú komédiu na NS. Film a divadlo; 8; 12; 7
15.5.1964 Komédia o nepočestnej počestnosti. Večerník; 9; 122; 3